Hoppa till huvudinnehåll

Daghemsföreståndarna i Vanda kan inte fokusera på jobbet

Bild: Yle familjer

Kvaliteten och utvecklingen av bland annat läroplansarbetet lider i Vanda när en stor del av daghemsföreståndarnas tid går åt till att försöka rekrytera personal.

Det skapar stora problem för föreståndaren när personalen är frånvarande på grund av sjukdom och man är tvungen att själv hoppa in i den dagliga daghemsverksamheten.

- Det påverkar både personalen i barngruppen och mig själv som då inte hinner med bland annat läroplansplanering och utvecklingsarbete, säger Camilla Nyberg, daghemsföreståndare på Trollebo daghem i Vanda.

Mycket tid går till spillo

- Emellanåt, när det riktigt kör ihop sig och flera i personalen är sjuklediga, går uppskattningsvis 30 procent av min arbetstid åt att försöka få vikarier, fundera ut arbetsturer åt personalen och själv hoppa in i barngruppen för att hjälpa till. Och om det här pågår i flera veckor så är det ganska mycket av min arbetstid som inte kan användas för utveckling, säger Nyberg

Nyberg tror inte att kvaliteten på barndagvården i Vanda påverkas negativt på grund av bekymren inom de små dagvårdsenheterna men tror att det alltid finns rum för förbättring.

- Visst kan kvaliteten alltid bli bättre om man har behörig personal som vet vad barndagvård går ut på. Men så länge vi har starka, professionella människor i barngrupperna så är det tryggt och bra. Jag hoppas att man skulle få stöd av Vanda stad och den finska sidan där det finns det också många sakkunniga.

Mera samarbete är på gång

Det svenskspråkiga resultatområdet samarbetar redan nu med det finskspråkiga resultatområdet för småbarnsfostran men ett tätare samarbete är att vänta efter en omorganisering och utveckling av serviceproduktionen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen