Hoppa till huvudinnehåll

Ungas vanligaste brott: Olaglig nedladdning

Den flicka i lågstadieåldern som nyligen var inblandad i en skandal med olaglig nerladdning av musik är inte ensam.

En utredning visar nämligen att just olaglig nedladdning är det brott som unga finländare oftast gör sig skyldiga till. Då handlar det om ungdomar i åldern 15-16 år som Rättspolitiska forskningsinstitutet har tillfrågat i en enkät.

De unga har själva uppgett vilka lagbrott de har gjort sig skyldiga till. Fler än sju av tio medger att de under det senaste året olagligt laddat ner musik, program eller spel. En stor del av dem gör det har minst en gång i veckan.

Däremot använder ungdomarna mindre alkohol än tidigare. Ungefär hälften av 15-16-åringarna uppger visserligen att de under det senaste året har druckit sig berusade - det här är det näst vanligaste lagbrottet de gör sig skyldiga till. Men brott i samband med supande har minskat, till exempel rattfylleri och olika våldsbrott.

På tredje plats i de ungas statistik över brott mot regler kommer olaglig frånvaro från skolan. Ungefär fyra av tio uppger att de har skolkat under det senaste året.

Stölder och andra typer av egendomsbrott är ovanliga. Ytterst få 15-16-åringar uppger att de har gjort sig skyldiga till sådant.

Ungefär 5 000 niondeklassare svarade på enkäten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes