Hoppa till huvudinnehåll

Små kommuner får inte längre ordna sin hälsoservice själva

Plåster och annat vid en hälsovårdscentral
Plåster och annat vid en hälsovårdscentral Bild: Yle undersökning

Små kommuner kommer att fråntas rätten att självständigt ordna sina social- och hälsotjänster.

Enligt regeringens förslag ska kommuner med färre än 20 000 invånare inte längre själva få bestämma hur servicen på bästa sätt ska ordnas.

Den social- och hälsopolitiska ministerarbetsgruppen preciserade i dag riktlinjerna för hur stort befolkningsunderlag som behövs för att basservicen ska garanteras.

Riktlinjerna ska vägleda en utredningsgrupp som planerar social- och hälsovårdsreformen.

Hittills har kommunerna varit tvungna att samarbeta då det gäller specialsjukvård.

Nu utsträcks tvånget för små kommuners del också till bashälsovård och socialvård.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes