Hoppa till huvudinnehåll

T-sjukhuset färdigutvidgat

ÅUCS, T-sjukhuset
ÅUCS, T-sjukhuset Bild: Yle/ Nora Engström t-sjukhuset


Nu är utvidningen av T-sjukhuset vid ÅUCS färdig.

Den nya delen, T2, är ett av Europas modernaste sjukhus. Det är gjort så att patienterna inte ska flytta runt onödigt, utan vården samlas i helheter. Så är det inte vid U-sjukhuset, där varje avdelning finns skilt, och det är väggar mellan olika operationssalar.

Den 2 april 2013 öppnas hela regionens samjour vid T-sjukhuset. Akutmottagningen har tre skilda ingångar; för brådskande fall, för "långsamma" ambulanser och för personer som själva kan söka sig till jouren. Dessutom kan helikoptrar landa på taket så att patienten åker direkt ner till intensivvården med hiss.

Olli-Pekka Lehtonen inspekterade utrymmena på torsdagen. Bild: Yle/ Linus Hoffman olli-pekka lehtonen

Den nya tillbyggnaden har kostat 250 miljoner euro, då alla apparater och inredning är på plats i april. För det får man bland annat Finlands 14 största och modernaste operationssalar, en övertryckskammare och öppenvårdsenhet för cancerpatienter.

Nästa projekt för sjukvårdsdistriktet är att renovera A-sjukhuset från 1930-talet, och att bygga ett hus som ersätter U-sjukhuset. Det nya U2 ska enligt planerna stå färdigt 2018. Allt byggs på samma campus som de andra ÅUCS-husen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland