Hoppa till huvudinnehåll

Finskhetsförbundet får lokalavdelning i Östnyland

Finlands flagga
Finskhetsförbundet värnar över den finska flaggan. Finlands flagga Bild: YLE/Rolf Granqvist Finlands flagga,finland

Finskhetsförbundet grundar en lokalavdelning i Östnyland andra januari i Strömfors bruk. Förebild är den lokalavdelning som grundades i Västnyland i höstas. Initiativtagare till den östnyländska lokalavdelningen är den sannfinländska fullmäktigeledamoten i Lovisa Atte Fellman.

Avdelningen ska lyfta fram den finska kulturen säger Atte Fellman. Enligt honom kommer den finska kulturen i kläm i en allt mer multikulturell miljö. Det genuint finska uppskattas inte längre säger Fellman.

Det är speciellt i söder som det behövs lokalavdelningar för att bevaka den finska kulturen säger Fellman. Men Fellman säger inte att lokalavdelningen är en reaktion mot det svenska. Däremot ser Fellman nog Finskhetsförbundet som en motsvarighet till Folktinget. Medan Folktinget bevakar det svenska så bevakar Finskhetsförbundet det finska enligt Fellman.

Sociologen Thomas Rosenberg är fullmäktigeledamot för Svenska folkpartiet i Lovisa och sitter i Folktinget säger att uppsvinget och det ökade intresset för Finskhetsförbundet har mycket att göra med Sannfinländarnas framfart. Den radikalare falangen av Sannfinländarna har enligt Rosenberg ofta också engagerat sig i Finskhetsförbundet.

Thomas Rosenberg ser Finskhetsförbundet som ett förbund som har profilerat sig mot det svenska. Finskhetsförbundet motsätter sig obligatorisk undervisning i svenska i skolorna och anser att kriterierna för tvåspråkiga kommuner ska höjas så att det krävs 12 procent svenskspråkiga på 12 000 invånare för att en stad ska vara tvåspråkig.

Thomas Rosenberg har ingen förståelse för parallellerna mellan Finskhetsförbundet och Folktinget. Folktinget har en officiell status som bevakare av en minoritets intressen. Sannfinländare har lämnat in en riksdagsmotion om att ge Finskhetsförbundet motsvarande status, men Rosenberg ser inget skäl till det och tror inte att initiativet får tillräckligt med understöd.

Rosenberg är ytterst oroad för vad en lokalavdelning kommer att medföra i den lokala debatten. Han väntar sig betydligt fränare inlägg på de lokala tidningarnas debattsidor. Stadens strama ekonomi kommer troligen dessutom att resultera i förslag att till exempel minska på översättningarna till svenska, befarar Rosenberg.

Atte Fellman har reagerat att diskussionen kring grundandet av en lokalavdelning har varit så livlig i sociala medier, främst på Loviisan Sanomats webbplats. Där finns i detta nu närmare 200 kommentarer. Fellman förvånar sig över att svenskspråkiga ser Finskhetsförbundet som ett hot.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland