Hoppa till huvudinnehåll

"Förtroendeuppdrag uppfattas bara som prestigefyllt"

Bild: YLE/Rose-Marie Sundström fullmäktige i vanda

Veteranpolitikern i Vanda, Göran Härmälä (SFP), anser att flera lokalpolitiker ser det som en prestigefråga att ha många uppdrag, men att de inte sedan sköter dem.

Det står nu ganska långt klart vem som representerar olika partier i nämnder och sektioner i de olika städerna i huvudstadsregionen. Och då ett parti utser vem som ska sitta i vilket organ är det viktigast att den som utses inte bara ser utnämningen som en belöning. Det här poängteras av Vandapolitikern Göran Härmälä (SFP).

- De som väljs ska vara sådana som jobbar för väljarna och inte för sig själva.

Finns det med andra ord Vandapolitiker som bara jobbar för sig själv?
- Om man säger det rent ut så uppfattas en plats i en nämnd av vissa som bara något prestigefyllt och ärofyllt. Men det är inte alltid bara roligt.

Problem i stadsplaneringsnämnden

Härmälä ger som exempel stadsplaneringsnämnden under den gångna valperioden.

- Där har de borgerliga, det vill säga Samlingspartiet och SFP, majoritet men om några av Samlingspartiets ledamöter är frånvarande är vi inte längre i majoritet och förlorar omröstningarna. Och det här har hänt.

Också Samlingspartiets gruppordförande i Helsingfors Tatu Rauhamäki vittnar om att man haft en del problem med ledamöter som inte har dykt upp på mötena:

- I viss mån har det förekommit, men då gäller det bara att prata med den ledamoten som ofta varit frånvarande. Oftast brukar det räcka. Men ibland måste vi byta ut vår nämndmedlem. Vissa kan helt enkelt glömma bort att meddela om förändringar i livet som gör att man inte längre har tid för politiken, säger Rauhamäki.

- En plats i en nämnd tillfaller alltid ett parti och inte en enskild ledamot. Därför måste suppleanten vara på plats om inte den ordinarie medlemmen kan dyka upp på ett möte, påminner Göran Härmälä.