Hoppa till huvudinnehåll

Missbrukarpatienter vårdas oftare på hälsocentral

Akutvårdsstationens skylt på ytterväggen.
Akutvårdsstationens skylt på ytterväggen. Bild: YLE/Luzilla Backa akutvårdsstationen

Missbrukare vårdas oftare på hälsocentraler, men mera sällan på vårdinrättningar som är specialiserade på missbrukarvård, visar uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Under fjolåret besökte nästan 12 000 missbrukare social- och hälsovården. Av dem besökte 32 procent hälsovården, 32 procent specialtjänter inom missbrukarvården, 19 procent allmänna socialtjänster och 17 procent bostadsservicen.

Antalet missbrukarkunder ökade speciellt kraftigt vid hälsovårdscentralernas öppna tjänster. Det ser ut som att bashälsovården har tagit allt större ansvar för missbrukarpatienterna.

Specialtjänsterna för missbrukarvården hade 10 procent färre patienter år 2011 än år 2007, då den senaste kontrollen gjordes.

Då hälsocentralerna allt bättre känner igen tidiga skeden av missbrukarproblem och kan hindra att de förvärras kan det i bästa fall minska på utnyttjadet av specialtjänster inom missbrukarvården. Att specialtjänsterna utnyttjas allt mindre är ändå bekymmersamt om det betyder att de som har allvarliga problem har svårare att få vård och rehabilitering.

Speciellt verkar det ha blivit svårare att få långvarig rehabilitering på institut. Klienterna dirigeras oftare till kortvarig avgiftning och boendeservice. Kortvarig avgiftning stöder inte nödvändigtvis i tillräcklig grad en rehabilitering på långsikt, konstaterar THL.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes