Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfusioner löser inte tvister automatiskt

Händer.
Händer. Bild: YLE vänskap

Landsbygden försvinner inte fastän kommungränsena gör det, och olika arbetskulturer smälter per automatik inte ihop vid kommunfusioner.

Det konstateras i Kommunförbundets undersökning "Stadsregionernas växtvärk 2", som handlar om samarbetet kring markanvändning och samhällsutveckling. Undersökningen har gjorts inom ramen för förbundets program för utvärdering av strukturreformen - ARTTU.

Vasaregionen är en av fem regioner som har granskats. Vasas fokusering på konkurrensen med stadsregioner, i Finland och i utlandet, ställs mot Korsholms strävanden att hitta en balans mellan kommuncentrum och byarna. Att samhällstrukturerna redan vuxit samman vid gränsen mellan Vasa och Korsholm ökar trycket på fördjupat samarbete i framtiden.

Kommunförbundet: Programmet för utvärdering av strukturreformen

Rapporten "Stadsregionernas växtvärk 2" finns att ladda ner som finskspråkigt PDF-dokument.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten