Hoppa till huvudinnehåll

Dags att ansöka om militärunderstöd

Bild: Yle försvarmakten

Folkpensionsanstalten, FPA påminner blivande beväringar om att det är dags att ansöka om militärunderstöd.

FPA kan betala ut militärunderstöd till värnpliktiga som fullgör militär- eller civiltjänst, och till deras anhöriga under tjänstgöringstiden. Stödet täcker till exempel boendekostnader, underhållsbidrag och räntor på studielån.

Stödet utbetalas tidigast i början av den månad man inleder tjänsten. Därför uppmanar FPA dem som rycker in i januari att skicka in sin ansökan nu.

Läs också