Hoppa till huvudinnehåll

Ambulansreformen påverkar också sjukhusens taxitransporter

Invataxi
Invataxi Bild: Yle/Roger Källman invataxi

Österbottens räddningsverk vill inte längre sköta förmedlingen av icke akuta sjukhusförflyttningar, såsom bårtaxi. Det här eftersom ambulansverksamheten vid nyår övergår från räddningsverket till Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Taxitrafikant Mikael Juth
Taxitrafikant Mikael Juth Bild: Yle/Roger Källman mikael juth

På Vasa centralsjukhus säger förvaltningsdirektör Olle Gull att en regelrätt upphandling av taxitjänsterna kan bli aktuell tidigast i juni. Då ska den prehospitala vården utvärderas i sjukvårdsdistriktets fullmäktige. I samband med det kan det också bli aktuellt med ytterligare två ambulanser till distriktet.

Fram till dess kommer taxiskjutsarna att beställas från Taxi Vasa.
- Vi måste kunna ge ett enda telefonnummer åt avdelningarna att ringa för att beställa en transport, säger Gull.

Från räddningsverket uppges att man har eftersträvat att boka taxi från destinationsorten, som så att säga "hämtat hem patienterna". Nu går ryktet bland taxitrafikanterna att det inte längre kommer att vara så. Det här ryktet har också Olle Gull tagit del av.
- Jo, de är nog rädda nu att de blir av med transporter som de har haft tidigare, säger han.

På Taxi Vasa säger VD Raimo Roine att man via deras förmedling självfallet i första hand får en lokal taxi.
- Det har inte föresvävat mig att vi skulle börja förmedla köror åt andra än våra egna trafikanter säger Roine.
Han tillägger att det återstår att se om Taxi Vasas kapacitet räcker till eller om man eventuellt framöver får lov att söka samarbete.

Vid centralsjukhuset i Vasa har Mikael Juth parkerat sin invataxi vid huvudingången. Juth säger att patientskjutarna är ett välkommet tillskott i verksamheten. Just den här dagen ska han skjutsa en patient till bäddavdelningen i Närpes.
- Det går alla möjliga rykten hit och dit, men vi väntar och ser vad som händer, säger Juth.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten