Hoppa till huvudinnehåll

Sjukhusområdets framtid avgörs snart

Mejlans sjukhus
Sjukhusområdet i Mejlans ska genomgå en ansiktslyftning under de kommande åren. Mejlans sjukhus Bild: HNS mejlans sjukhus

Planeringen av det nya sjukhusområdet i Mejlans går vidare. Tre arkitektbyråer har nu kommit med varsitt förslag på hur området ska planeras.

Alternativen för var det nya barnsjukhuset och det nya traumasjukhuset ska placeras på sjukhusområdet i Mejlans är egentligen ganska få. Området är fullt med byggnader och i samtliga förslag kommer barnsjukhuset att placeras mellan kvinnokliniken och barnkliniken medan traumasjukhuset, som ska inkludera den nybyggda cancerkliniken, byggs i anslutning till den nuvarande jouren i Mejlans sjukhus. Traumasjukhuset placeras därför mellan tornsjukhuset och den nuvarande cancerkliniken.

- Det är viktigt att de olika sjukhusen är integrerade i varandra, säger överläkare Carola Grönhagen-Riska vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Gröna tak planeras

De tre arkitektbyråerna som har kommit med förslag är finska ALA, finsk-franska AW2 och finska Harris-Kjisik. Grönhagen-Riska vill inte att förslagen offentliggörs i sin helhet.

Enligt uppgift är de olika arkitektbyråernas förslag ändå rätt lika. Enligt ett av förslagen skulle taken på barnsjukhuset och traumasjukhuset vara gröna för att smälta in i det omgivande skogslandskapet. I samtliga förslag skulle också cancerklinikens torn försvinna.

- Vi måste tänka på att det är frågan om Finlands medicinska centrum och det måste också se ut därefter. Många byggnader är också skyddade av museiverket, exempelvis tornsjukhuset, säger Grönhagen-Riska.

Samtliga förslag från arkitektbyråerna har ändå tagit det här i beaktande.

- En utmaning med barnsjukhuset blir ändå att så som det placeras i alla förslag kommer det att byggas ovanpå centralköket och personalmatsalen och de måste vara igång hela tiden.

Arkitektbyråernas förslag ska nu behandlas i en bedömningsgrupp bestående av representanter från staden och HNS.

Det förslag som bedömningsgruppen går vidare med ska sedan behandlas av HNS beslutande organ och därefter ska Helsingfors stad fatta beslut om en ändring av stadsplanen i Mejlans. Stadsfullmäktige väntas fatta beslut om planändringen under 2013.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen