Hoppa till huvudinnehåll

Karjalainen: Könsroller i skolböcker under lupp

Läroböcker i svenska
Läroböcker i svenska Bild: Yle svenskabok

Skolböckerna ska rensas på exempel som stärker könsrollerna, rapporterar tidningen Karjalainen.

Enligt tidningen håller Undervisningsministeriet och Utbildningsstyrelsen på att starta ett projekt för att avlägsna könsstereotypier från undervisningsmaterial i skolorna.

Flickor behöver till exempel inte alltid vara sjuksköterskor och pojkarna ingenjörer, nämner Karjalainen.

Främjande av jämställdhet ska också skrivas in i den nya läroplanen för år 2016.