Hoppa till huvudinnehåll

Lugnt i hamnen - Stevedoring permitterar igen

Stuveribolaget sparar kostnaderna för 35 årsverken. Bild: YLE/Malin Karlberg hangö hamn

Ekonomin i Europa är svag och trafiken över Hangö hamn är därför inte allt för livlig.
Stuvarna på Hangö Stevedoring måste i år vara lediga mera än tidigare. Tjänstemännen och arbetsledningen permitteras.

De drygt 100 stuvarna kommer i år att oftare vara lediga mitt i veckan för att kompensera för veckoslutsjobb.

Arbetsledarna kommer på samma sätt att skära ned sin arbetstid mitt i veckan.
Arbetsledarna och tjänstemännen kommer också att permitteras i ungefär tre veckor var.

Stuveribolaget sparar så här 35 årsverken utan att säga upp någon anställd.

”2013 osäkert men sedan blir det bättre”

Vd:n Esa Torstensson är nöjd med resultatet av samarbetsförhandlingarna men han påminner att ingen vet hur framtiden ser ut.

Inga rederier har ännu lämnat Hangö men varumängderna i Hangö minskar, i synnerhet inom pappersexporten.
Pappersmarknaden i Europa drar sämre och en större del av exporten går numera till USA och fjärranöstern.
- Den trafiken går inte över Hangö utan andra hamnar, förklarar Torstensson.

Men Hangö hamns betydelse kan växa när de nya utsläppskraven träder i kraft på Östersjön. Hangö hamn har den kortaste sjövägen från Finland till Europa.
2014 och i synnerhet 2015 kan bli bättre år än 2013.
- 2015 börjar uppgången, tror Torstensson.

Stevedoring har 160 anställda i Hangö. Stuveriet använder också tillfällig arbetskraft men behovet av inhoppare minskar i och med arbetstidsarrangemangen och permitteringarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland