Hoppa till huvudinnehåll

Ny finansiering för tysk public service

TV-antenn på tak
TV-antenn på tak Bild: Yle/Roy Fogde räfsa

Också i Tyskland har finansieringen av public service ändrat vid årsskiftet. Tidigare har tyskarna betalat en avgift för varje registrerad radioapparat, TV eller dator. Från och med nu måste alla hushåll ändå betala en lika stor avgift, oberoende av om man kan ta del av hela utbudet eller inte. Meningarna kring det nya systemet är delade.

– Nu måste man betala för allt, även om man inte har någon TV eller radio. Det är inte okej, säger en ung kvinna intervjuad av en privat tysk tv-kanal.
De kommersiella medierna, främst tidningarna och TV lyfter naturligtvis fram alla brister i det nya systemet, som att det i grund och botten handlar om en skatteliknande avgift som man inte kommer undan. Vid rundradiobolagen försvarar man den nya avgiften.

– Största delen av tyskarna ser på TV och hör på radio och de som inte gör det måste finna sig i att betala ett solidaritetstillägg. Man betalar ju också annars för till exempel skola och dagvård, även om man inte själv nödvändigtvis utnyttjar de här tjänsterna, säger chefen för Norddeutscher Rundfunk Lutz Marmor.

För lite valuta för pengarna?

Knappa 18 euro i månaden betalar varje hushåll från och med nu. Den här summan täcker allt från radio till tv till dator och mobiltelefon. För de två tyska rundradiobolagen ARD och ZDF betyder avgiften intäkter på nästan åtta miljarder euro per år. I den mosaik av kanaler som är tysk rundradio, bjuder man på 22 tv-kanaler och kring 70 radiokanaler.

Många av kanalerna har ändå ett överlappande utbud och miljarderna som man får in är på tok för mycket, med tanke på det som produceras tycker kritikerna. Därtill kommer att rundradiobolagen kan dryga ut kassan via reklam och sponsorering.

Hur man använder sina pengar har också väckt en hel del diskussion. Såväl ARD som ZDF har under de senaste åren lagt ut stora summor på att köpa upp kända programledare och journalister från de privata medierna.

Att fler än tidigare nu betalar TV-avgiften, skall ändå inte betyda att rundradiobolagen får ännu mer pengar.

– Då vissa hushåll, som till exempel studerande, är befriade från avgiften, förblir inkomsterna ungefär de samma. Och om de av någon anledning nu stiger, får vi inte behålla pengarna, säger Hermann Eicher vid Südwestrundfunk.

Läs också