Hoppa till huvudinnehåll

Sista ordet om Ekenäs BB-stängning: Allt gick rätt till

Det ordnades demonstrationer när BB hotades av stängning. Förlossningsavdelningen fick lägga lapp på luckan i juni 2010. Bild: Yle ekenäs bb,Ekenäs

Allt gick rätt till när Ekenäs BB stängdes. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen nu fast.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt beslöt för tre år sedan stänga BB i Ekenäs.
Beslutet föranledde flera besvär som förvaltningsdomstolen förkastade i juni 2010.
Besvärsställarna var bland annat bekymrade över föderskornas språkliga rättigheter. Några förde ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen HFD.

Det slutliga domstolsbeslutet är nu (28.12.2012) att allt har gått rätt till och föderskorna fortfarande också får tala svenska vid förlossningar på andra HNS-sjukhus.
HNS ansåg när beslutet om stängning fattades att säkerheten är det viktigaste.

HFD slår också fast att styrelsen för HNS inte överskred sina befogenheter vid stängningsbeslutet så som kommunerna Raseborg, Hangö och Ingå ansåg i sitt besvär.

Ekenäs BB stängdes i juni 2010.

Läs också