Hoppa till huvudinnehåll

Kremering blir allt vanligare

Kremering fortsätter att bli vanligare som begravningsform. Den ökade efterfrågan innebär en utmaning för krematorierna. Problem kan också uppstå i samband med det material som finns både i kistor och i människor.

I Finland kremeras över 40 procent av de avlidna vilket fortfarande är betydligt färre än i många andra länder. I till exempel Sverige är kremeringsprocenten nästan 80 procent och i Japan 99 procent.

Men det finns stora regionala skillnader i Finland. I Helsingfors kremeras omkring 80 procent medan motsvarande andel i övriga delar av landet är betydligt mindre.

- Det finns bara 22 krematorier i Finland och på vissa orter blir transportsträckorna orimliga, säger verkställande direktör Göran Fagerström på krematoriestiftelsen som driver krematoriet på Sandudd i Helsingfors.

Konstfiber i kistor

Även om kremeringar blir allt vanligare är processen inte helt problemfri. Moderna kistor är nämligen ofta beklädda med konstfiber vilket kan orsaka en viss fara.

- Vi har inte själv upplevt farosituationer men konstfiber kan antändas vid införingen innan hela kistan är inne i ugnen, säger Fagerström.

Det finns rekommendationer för vilka material som lämpar sig för kistor, men det är inte alla som följer dem. Enligt Fagerström handlar det oftast helt enkelt om att naturmaterial är dyrare.


Olika sorters material i människor

Också människor innehåller en hel del onaturliga material. Av de årliga 2 000 kremeringarna på Sandudd samlas över 700 kg metall som samlas ihop för återvinning.

- Vi stöter också på pacemakers med jämna mellanrum och de innehåller ju batterier som exploderar. Hittills har ändå explosionerna inte skadat våra ugnar, säger Fagerström.

Krematoriet på Sandudd inledde sin verksamhet år 1926 och har sedan dess skött nästan 120 000 kremeringar.