Hoppa till huvudinnehåll

Fler gråsälar i Östersjön

Gråsäl.
Gråsäl. Bild: Yle sälar,sälstam

Gråsälarna i Östersjön blir fler.

Sedan början av 2000-talet har gråsälsstammen trefaldigats i Östersjön men i de finska vattnen har stammen hållits oförändrad sedan mitten av decenniet. Stammen har inte ens vuxit i den sydvästra skärgården där sälarna för det mesta ömsar skinn.

Deras antal uppgår till 28 000 exemplar i Östersjön. Stammen har vuxit mest i mellersta Sverige.

Sälarna räknas årligen i månadsskiftet maj-juni då de i samband med skinnömsningen vilar uppe på kobbarna eller på de sista isflaken.

Läs också