Hoppa till huvudinnehåll

Kvaliteten på svensk dagvård utreds

Dagisbarn. Arkivbild Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist kvarnbo

Nu ska kvaliteten i Helsingfors svenska daghem undersökas. Forskarna ska utvärdera hur barnen lär sig, hur personalen samverkar med barnen och sinsemellan.

Fokus ligger på kopplingarna mellan pedagogiken, inlärnignsmiljön och barns beredskap att lära sig nya saker. Daghemspersonalen kommer att samla in en del av forskningsmaterialet.

- Målet är att förbättra den svenska dagvårdens innehåll, säger Helsingfors svenska dagvårdschef Nina Fabricius.

Daghemsmiljön med material, leksaker och planerad aktivitet ska undersökas. Också språkanvändningen granskas eftersom de flesta barn i Helsingfors svenska daghem är tvåspråkiga.

- Vi kommer att titta närmare på barnens ordförklaringsförmåga på svenska och så frågar vi föräldrarna om barnens språkliga bakgrund, förklarar Heidi Harju-Luukkainen som är en av forskarna vid Helsingfors universitet.

Hon försäkrar att daghemmen inte måste vara oroliga över att pekas ut som bra eller dåliga.

- Vi kollar på helheten och personalen är väldigt positivt inställd till undersökningen, säger Harju-Luukkainen.

Barnen som forskningsmaterial

600 dagisbarn i tre till fem års ålder är med i undersökningen som slutförs i år. Projektet samlar information om inlärningsmiljöer i 55 svenska dagvårdsenheter i Helsingfors.

Det är första gången en så omfattande dagvårdsundersökning genomförs på svenska i Finland. Kulturfonden finansierar projektet och forskningen görs vid lärarutbildningen på Helsingfors universitet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen