Hoppa till huvudinnehåll

Tunga poster för nya Raseborgspolitiker

Karl von Smitten och Filip Björklöf
Karl von Smitten och Filip Björklöf Bild: Yle/ Marica Hildén kommunala nämnder

Hälsovårdscentralerna i Karis och Ekenäs borde stärkas för att locka nya läkare, anser Karl von Smitten (SFP) som föreslås bli ny ordförande för grundtrygghetsnämnden i Raseborg. Färre gymnasier är ingen bra idé, anser Filip Björklöf (SFP) som föreslås bli ny ordförande för bildningsnämnden i Raseborg.

Både von Smitten och Björklöf är nyinvalda i Raseborgs fullmäktige. von Smitten är pensionerad kirurg från Helsingfors Universitets Centralsjukhus (HUCS). Han är bosatt i Ekenäs och uppvuxen i Karis. Filip Björklöf är 21-årig ekonomiestuderande från Karis. von Smitten föreslås bli ny ordförande för grundtrygghetsnämnden i Raseborg. Björklöf föreslås leda Raseborgs bildningsnämnd.

Attraktiv hvc i Raseborg

von Smitten är inte rädd för att axla ordförandeskapet i den viktiga grundtrygghetsnämnden i Raseborg. Han vill arbeta för att stärka hälsovårdscentralerna och locka nya läkare till Raseborg.

– Tanken är att hälsovårdscentralerna i Karis och Ekenäs bildar en egen hälsocentral där många läkare arbetar tillsammans. Läkarna kan stöda varandra och de unga läkarna får stöd av äldre läkare. Det är det här som de unga läkarna behöver.

von Smitten anser att Pojo hvc kunde bli en "lättare" mottagning. I stället kunde upptagningsområdet vid Karis hvc utvidgas och hälsovårdscentralen i Karis kunde förstoras. Han tar ett eventuellt motstånd mot förändringarna med ro.

– Jag har varit med om så många förändringar vid HUCS så att jag vet hur det fungerar. I början skriker man, i början härjar man, men sedan efter någon tid är man nöjd, men sedan är man så skamsen att man inte vill erkänna att det blev bättre.

Nej till färre gymnasier

Också ordförandeskapet i bildningsnämnden är en tung post. Filip Björklöf säger att han har jobbat mycket med bildningsfrågor bland annat i Svensk ungdom. Årskullarna i skolorna krymper och det är en utmaning, men Björklöf hoppas att alla västnyländska gymnasier ska få finnas kvar.

– I princip är jag emot färre gymnasier eftersom det vi jobbar med en så stor geografisk yta. Skolprestationerna lider om folk har jättelång skolväg och der måste vi se upp med.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland