Hoppa till huvudinnehåll

Oenig arbetsgrupp föreslår hälsovårdsreform

En arbetsgrupp som utrett social- och hälsovårdens servicestruktur föreslår att Finland ska övergå till en modell med två nivåer som arrangerar social- och hälsovården.

Starka kommuner ska enligt förslaget svara för att ordna vården och omsorgen samt en stor del av den specialiserade sjukvården. Om kommunerna inte klarar av detta själva ska de bilda social- och hälsovårdsområden.

Vidare vill arbetsgruppen ha en högre specialnivå med fem specialansvarsområden, så kallade erva-områden. Dessa ska ansvara för bland annat den högt specialiserade sjukvården och för att samordna social- och hälsovården i sina områden.

Stort befolkningsunderlag

Arbetsgruppen anser att befolkningsunderlaget för de planerade social- och hälsovårdsområdena ska vara minst 50 000 - 100 000 invånare. Också en kommun som är tillräckligt stor kan tvingas in i ett social- och hälsovårdsområde om de andra kommunerna i ett område inte är tillräckligt stora och starka.

Kommuner som är mindre än detta, men som har fler än 20 000 invånare, ska få ordna en del tjänster självständigt, men de klarar enligt arbetsgruppen inte av att självständigt ta hand om den integrerade social- och hälsovården i kommunen. Övriga tjänster ska i så fall ordnas med andra kommuner i ett social- och hälsovårdsområde.

Kommuner med mindre än 20 000 invånare får inte alls producera social- och hälsovårdstjänster utan måste vara med i ett större social- och hälsovårdsområde.

Arbetsgruppen anser slutligen att fördelarna med reformen måste övervägas grundligt eftersom reformen kräver omfattande resurser och blir dyr. Gruppen har vidare varit långt ifrån enig.

Avvikande åsikt

Överdirektör Marina Erhola vid Institutet för hälsa och välfärd har lämnat in avvikande åsikt. Erhola anser att befolkningsunderlaget för de planerade social- och hälsovårdsområdena är för litet, och att det skulle behövas områden med minst 200 000-400 000 invånare för att kunna arrangera en tillräckligt bra specialiserad sjukvård.

Den avvikande åsikten är också undertecknad av forskningsprofessor Heikki Hiilamo vid Folkpensionsanstalten och Esbo stads grundtrygghetschef Juha Metso.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes