Hoppa till huvudinnehåll

Västnyländska kommuner måste samarbeta

Händer.
Också större kommuner ska kunna tvingas till samarbete med mindre, enligt arbetsgruppens förslag. Händer. Bild: YLE vänskap

En arbetsgrupp som har utrett social- och hälsovårdens servicestruktur anser att det ska bo åtminstone mellan 50 000 och 100 000 människor i ett social- och hälsovårdsområde. För Västnyland betyder det här samarbete.

Kommuner med färre än 50000 invånare ska samarbeta med andra, anser arbetsgruppen.

De här nya social- och hälsovårdsområdena ska sköta det mesta.
Förutom att socialvården och vården på hälsocentralerna slås ihop överförs en stor del av den specialiserade sjukhusvården till de här nya områdena.

Raseborg måste samarbeta

Om vi ser på Västra Nylands sjukvårdsområde, som i dag har hand om den specialiserade sjukhusvården i Hangö, Raseborg och Ingå, visar enkel matematik att det här är ett för litet område med sina 44 000 invånare.

Men om Sjundeå skulle samarbeta med dessa kommuner, klarar man gränsen på 50 000 invånare.

I Lojo sjukvårdsområde med Lojo, Högfors, Sjundeå och Vihtis bor omkring 91 000 människor, vilket gott och väl räcker till.

Lojo kan tvingas till samarbete

Men vilka kommuner som kommer att samarbeta efter reformen är förstås ännu helt oklart.

Nya Lojo, som har närmare 50 000 invånare (47 500), kan inte utgå från att den slipper samarbeta.

För större kommuner ska kunna tvingas till samarbete med mindre, enligt arbetsgruppens förslag.

Oenig arbetsgrupp föreslår hälsovårdsreform

Wetterstrand: Lojo bra vårdpartner för Ingå

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland