Hoppa till huvudinnehåll

Hushållsavdraget går till rika kommuner


Ju mörkare färg, desto större procent som får hushållsavdrag. Klicka på kommunerna för att se hur många som får hushållsavdrag. Kartan finns också i större version (fungerar också med pekskärm).

Hushållsavdraget

  • Hushållsavdraget beviljas på bl.a. renovering av bostad eller fritidsbostad, hushållsarbete och vård som sker i hemmet.
  • Avdraget beviljas bara på arbete, inte resekostnader eller material.
  • Från och med 2012 får man dra av 45 procent av kostnaden (2011: 60 procent), men ändå maximalt 2000 euro (2011: 3000 euro). Självrisken är 100 euro.a
  • Arbetet måste utföras i bostaden, fritidsbostaden, eller hemma hos betalarens föräldrar, mor-, far- eller svärföräldrar.

Hushållsavdraget utnyttjas extra mycket i välbärgade kommuner, enligt en sammanställning som Svenska Yle har gjort. Populärast är avdraget i Grankulla, där en fjärdedel av den myndiga befolkningen använder sig av skattelättnaden.

Över lag användes hushållsavdraget år 2011 flitigast i kranskommunerna kring Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Grankulla är ändå i en klass för sig. På plats två finns Esbo, men där är det bara 13,3 procent av den myndiga befolkningen som får hushållsavdrag. Esbo följs sedan av Sibbo (13,2 procent), Masku (13,0 procent) och S:t Karins (12,9 procent). Längre norrut är läget ett annat. I kommunerna i Norra Finland är det vanligen bara 4 till 6 procent av den myndiga befolkningen som får avdraget.

Förhållandet mellan andel myndiga invånare som får hushållsavdrag och medelskatten i kommunen 2011
Förhållandet mellan andel myndiga invånare som får hushållsavdrag och medelskatten i kommunen 2011 Bild: Yle/Peter Sjöholm datajournalistik
Ser man till de genomsnittliga hushållsavdragen per kommun ligger Grankulla också som etta, med 1 702 euro. Med i topp fem ryms också två Åländska kommuner. Vårdö ligger på plats två med 1 548 euro och på plats fyra finns Mariehamn med 1 398 euro.

År 2011 var det drygt 400 000 finländare som använde hushållsavdraget. Totalt fick de avdrag för 480 miljoner euro. Vanligast är att använda avdraget för att renovera sin bostad (80 procent), men avdraget används också bland annat för hushållsarbete (17 procent).

Uppgifterna bygger på Skatteförvaltningens statistik per kommun år 2011. För att ta fram de kommunvisa procentantalen har antalet 18 år fyllda kommuninvånare använts. De siffrorna härstammar från Statistikcentralen.

Den här frågan har blivit föråldrad och kan inte längre visas

Läs också;

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes