Hoppa till huvudinnehåll

Planprocessen för Billnäs bruk går sakta framåt

Detalj av Billnäs bruk
Detaljplanen för Billnäs bruk blir kanske färdig i år. Detalj av Billnäs bruk Bild: YLE spotlight

Ett nytt reviderat planförslag för Billnäs bruk kommer på nytt till påseende under våren.


I snart fem år har Raseborgs stad försökt göra upp en plan för det gamla industriområdet i Billnäs.
Området har bland annat kulturhistoriskt känsliga värden. På våren 2012 sattes Raseborgs stads planförslag ut till påseende, då kom det in 20 anmärkningar och 13 myndighetsutlåtanden.

På grund av dehär anmärkningarna har staden fått göra fler tilläggsutredningar på området. Bland annat en trafikutredning och en utredning över förorenad mark.
Det har gjort att planprocessen dragit ut på tiden berättar stadsplaneringsarkitekt Simon Store.
Meningen är ändå att Raseborgs stad skall kunna godkänna detaljplanen för Billnäs bruk ännu i år.

Den långa planprocessen har vållat problem för företagaren Olli Muurainen som vill utveckla bruket.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland