Hoppa till huvudinnehåll

Amerikanska medborgare har kortare livslängd

Stadsplanering i USA utgår från att man har bil, vilket är dåligt för hälsan Bild: Tannen Maury / EPA usa

Enligt en ny undersökning dör amerikanska medborgare i genomsnitt som yngre och lever med fler sjukdomar än medborgare i andra rika länder.

Rapporten av det oboroende institutet Institute of Medicine grundar sig på jämförelser av 17 rika länder.

Jämfört med de andra länderna var bland annat barndödlighet, könssjukdomar, HIV, övervikt, diabetes, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, olyckor, drogrelaterade dödsfall och mord betydligt mer vanligt förekommande i USA.

Medellivslängden för amerikanska män - 75,6 år - hör till de lägsta i jämförelsen. De finländska männen lever ungefär lika länge som de amerikanska. Medellivslängden är högst för män i Schweiz, där medellivslängden ligger lite över 79 år.

Medellivslängden för de amerikanska kvinnorna är 80,8. För de finländska kvinnornas del är medellivslängden 82,9 år. I Japan är medellivslängden för kvinnor 86 år.

Orsaken till den kortare livslängden i USA kan hittas bland annat i den höga dödligheten bland under 50-åringar i olyckor och mord. De amerikaner som fyllt 75 lever ändå i medeltal längre än medborgare i andra rika länder.

Enligt forskarna beror problemen i USA på sjukvårdssystemets misslyckanden och på dess splittrade struktur. Övriga orsaker är fattigdomen, den ekonomiska ojämlikheten, ohälsosam matkultur, stadsplanering som utgår från att man har bil och den utbredda droganvändningen, skriver forskarna.

Läs också