Hoppa till huvudinnehåll

Nollenergihus 2021

Foto: Yle/Patrik Enlund
Foto: Yle/Patrik Enlund Bild: Yle/Patrik Enlund hus. husbygge

Från och med år 2021 ska alla nya byggnader i Finland
uppfylla kriterierna för ”nästan nollenergihus”. De nya
byggnormerna är en följd av ett EU-direktiv från år 2010.

lågenergihus
lågenergihus lågenergihus
passivhus
passivhus passivhus

Lågenergihus – Hus vars uppvärmning kräver bara hälften
så mycket energi som ett standardhus som uppfyller
byggbestämmelserna. Också den maximala värmeförlusten
är begränsad.

Passivhus – Hus vars maximala energiförbrukning enligt
VTT är ungefär en tredjedel av den energi som behövs för
driften av ett modernt standardhus. Huset är välisolerat
och byggnaden uppfyller specifika täthetskrav.

Nollenergihus – Hus som enligt VTT:s definition på årsnivå
producerar minst lika mycket förnybar energi som det
behövs inköpt energi för driften av huset. Summan blir
alltså noll. Den förnybara energin kan produceras t.ex. med
solceller.

Plusenergihus – Hus som på årsnivå producerar mer energi
än det krävs för driften av huset. Överloppselektriciteten
matas ut i det nationella elnätet, till andra byggnader
i närheten eller används för andra ändamål.

Källa:Tina Nyfors - Natur och Miljö

17.01.13 Christer Nyman - Soltekniska föreningen i Nyländsk förmiddag

Läs också