Hoppa till huvudinnehåll

EPSI: Unga litar mest på sin ekonomi

En hand håller i en gul spargris
En hand håller i en gul spargris spargris

Finländarnas förtroende för hela landets ekonomi har stärkts en aning.

Däremot befarar finländarna att den egna ekonomin kommer att försämras något.

Det framgår av en mätning som institutet EPSI Rating gjorde under fjolårets sista kvartal.

Mätningen gällde hur de tillfrågade uppfattar Finlands och den egna ekonomin under de följande tolv månaderna.

I gruppen 18-29-åringar var tilltron till den egna ekonomin högst. Förtroendet minskade med åldern.

Europeiskt sett har man både i Finland och de andra nordiska länderna ett stort förtroende både för den personliga och hela landets ekonomi.

Läs också