Hoppa till huvudinnehåll

ÅU: Många oklarheter i Tuto-nybygget

Klubba i mörker.
Klubba i mörker. Bild: Yle skumma beslut

Beslutet att låta Tuto-stiftelsen bygga två åttavåningshus i stället för ett på Smedsgatan 5 i Åbo är märkligt på många sätt. Redan vid tomtaffären gynnades Tuto-stiftelsen, skriver ÅU i sin webbupplaga på tisdagen.

Hela affären började år 2011 då tomten gavs ut till försäljning. Tuto-stiftelsen vann den tävlingen, trots att deras köpanbud inte ens fanns med bland de tre anbud som fastighetsaffärsverkets tjänstemän ansåg vara de bästa.

Ursprungligen fanns det byggnadslov för ett höghus på 3300 våningskvadratmeter. I december 2012 höjde miljö- och planläggningsnämnden byggrätten till 6600 våningskvadratmeter, i enlighet med Tuto-stiftelsens önskan.

Enligt Åbo Underrättelser är det en hel del i processen som gått till på ett märkligt sätt. Bland annat fattade miljö- och planläggningsnämnden beslutet att det ska byggas två nya höghus på Smedsgatan 5 den 18 december, trots att grannarna hade tid till den 19 december att kommentera detaljplanebyråns förslag.

ÅU (12.1.2013) pekar på ett nära samband mellan Tuto (Turun Toverit) och SDP. Bland annat är miljö- och planläggningsnämndens ordförande Jorma Hellstén vice ordförande i Tuto, medan Tutos verksamhetsledare är en känd SDP:are i Åbopolitiken. Beslutet att låta Tuto-stiftelsen bygga två åttavåningshus i stället för ett fattades på förslag av Hans Ekroth (SDP), som är medlem i miljö- och planläggningsnämnden.

I nämnden gjorde SDP:s och Samlingspartiets representanter gemensam sak och vann omröstningen med 8-4.

Läs också