Hoppa till huvudinnehåll

Stor skillnad i vattenpriserna i Östnyland

anonym som tvättar händerna
anonym som tvättar händerna Bild: Yle webbdoktorn

Vattenavgifterna skiljer sig stort mellan kommunerna i Östnyland. Räknar man ihop kubikpriset på bruks- och avloppsvattnet är det över 1,50 euro skillnad mellan vattenavgifterna i Lovisa och Borgå.

Borgå har alltså det billigaste vattnet i regionen, tätt följd av Sibbo.

Ekonomiplanerare Tero Taipale vid Affärsverket Lovisa vatten säger att det ligger många orsaker bakom det dyra vattenpriset i Lovisa; på flera ställen är det glest mellan bebyggelsen, infrastrukturen börjar bli gammal, det finns saneringsbehov och för mycket fluorid i vattnet.

Ett bekymmer som Lovisa har som inte Borgå vatten måste tampas med är fluor i vattnet. För att inte fluoridhalterna ska bli för höga i Lovisa måste Affärsverket Lovisa vatten köpa in en del vatten från Mörskom för att späda ut fluoriden i vattnet, och det tillför förstås sina egna utgifter.

Vattenkostnaderna i Borgå är de billigaste i regionen, ligger till och med i topp tio billigaste av de finlandssvenska kommunerna i landet. Mats Blomberg, vattentjänstingenjör vid Borgå vatten säger att det dels beror på att Borgå är en större kommun, kostnaderna sprider sig över fler kunder. Borgå vatten har å andra sidan också en högre grundavgift, och kan därför ta lite mindre pris för kubikpriset.

Skillnaderna mellan vattenavgifterna är verkligen stora i Östnyland. Medan exempelvis Borgåborna betalar 1,81 euro för en kubikmeter avloppsvatten, betalar Mörskomborna 3,16 euro för samma mängd. Det är en skillnad på 1,35 euro.


Genom att klicka på kommunerna på kartan får du fram mera information om vatten- och avloppspriserna. Kartan är interaktiv, vilket innebär att du kan zooma in och ut. Genom att hålla i musknappen och dra kan du flytta dig omkring på kartan. Se en större version av kartan - fungerar också med pekskärm.

Läs också:

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland