Hoppa till huvudinnehåll

Tystnaden kartläggs i Borgå

Miljövårdsinspektör Leona Silberstein tror att tysta miljöer uppskattas mer och mer. leona silberstein

Borgå stad håller just nu på att kartlägga bullret i staden. När det arbetet är färdigt, räknar man sedan ut vilka tysta områden finns det i Borgå. Det gör man genom att sammanställa tidigare bullermätningar på en karta.

- Det kan fungera som ett slags verktyg till exempel när man planerar nya områden och bosättning. Då kan man titta på vart det lönar sig att lägga en viss typ av verksamhet och hurdana områden man kanske vill behålla som tysta, säger Leona Silberstein som är miljövårdsinspektör vid Borgå stads miljövård.

Borgå stad har för tillfället ingen helhetsbild av bullret i Borgå, men konsultbolaget Ramboll ska nu med hjälp av tidigare mätningar pussla ihop en karta över bullret i Borgå.
Bullerutredningen ska vara färdig under våren, och Silberstein tror att det blir några tysta prickar på kartan.
- Det för vi se, men förhoppningsvis finns det till exempel tysta skogspartier, säger Silberstein.

Liknande studier har tidigare gjorts till exempel i Riihimäki och Hyvinge. Förutom miljövård, också kommunteknik och stadsplanering är delatiga i projektet. Kostnaderna för projektet är 25 700 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland