Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp vill ha flexibilitet i Ålands självstyrelselag

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet föreslår att självstyrelselagen för Åland reformeras så att den blir modernare och mer flexibel.

Enligt arbetsgruppen bör den politiska dialogen mellan landskapet och riket utökas. Gruppen föreslår att Ålands ansvar växer när det gäller skötseln av egna angelägenheter, speciellt gällande ekonomin.

Arbetsgruppen säger att skattebehörighet inte i sin helhet kan överföras till landskapet, men eventuellt kunde skatter som uppbärs på Åland intäktsföras direkt i landskapets budget.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson tog emot arbetsgruppens rapport på torsdagen. Hon sade att det ännu återstår svåra frågor att lösa i samband med reformarbetet. Arbetsgruppens förslag ger ändå en god grund för ett fortsatt arbete, sade Henriksson.