Hoppa till huvudinnehåll

Fler investeringar planeras på UPM i Jakobstad

Luftningsbassängen vid UPM:s vattenreningsverk i Jakobstad
Luftningsbassängen vid UPM:s vattenreningsverk i Jakobstad Luftningsbassängen vid UPM:s vattenreningsverk i Jakobstad Bild: UPM/Johan Granlund upm

I dag firas taklagsfest på UPM Kymmenes nya reningsverk i Jakobstad. 30 miljoner har det kostat då det står helt färdigt i slutet av året. Ännu ifjol var det landets största industriinvestering, men sedan dess har andra byggprojekt kört förbi, berättar byggnadschef Kenneth Åkerlund.

För Jakobstad är reningsverket ändå av stor betydelse. Investeringen visar att UPM:s koncernledning tror på fabrikens framtid, säger fabrikschef Veikko Petäjistö. Renare blir avloppsvattnet också. Kanske inte så att man ser det med blotta ögat, men fisken mår säkert bättre, säger Petäjistö. Det nya reningsverket ska klara av rena nästan 90.000 kubikmeter/dygn. Det ger också möjlighet att i framtiden öka produktionskapaciteten från dagens 800.000 kubikmeter cellulosa per år.

I skrivbordlådan har fabrikschefen planer på fler investeringar, men tidpunkten för byggstart avgörs av koncernledningen. Ambitionen är i varje fall att fortsätta investera, säger Petäjistö.

Nytt är också att Kina har kommit som stor köpare av cellulosa från Jakobstad. Exporten tog fart ifjol och nu går cirka entredjedel av produktionen till Kina. Tidigare förädlades cellulosan mest i koncernens
egna pappersmaskiner, men strävan är att öka försäljningen utanför den egna kretsen.
- Också om pappersmaskinerna kan ha det besvärligt betyder det inte att läget är detsamma på cellulosafabrikerna, säger Petäjistö.