Hoppa till huvudinnehåll

Direktionerna lämnar tomrum efter sig

Cygnaeus skola i Åbo
Cygnaeus skola i Åbo Bild: Yle/Nora Engström cygnaeus


Åbo stad slopar skolornas direktioner. Överlag är både lärare och föräldrar nöjda med beslutet men vem som ska ta över direktionernas uppgifter är ännu oklart.

Som många andra kommuner i Finland slopar nu Åbo stad skolornas direktioner. Direktionerna, som vid de flesta skolor bestått av föräldrar och lärare, har bland annat beslutat om skolans regler och arbetsplan. Från och med måndag försvinner direktionerna och flera av deras uppgifter faller nu på undervisningsnämnderna och på rektorerna.

Cygnaeus skolas Rektor Nicke Wulff tror inte att förändringarna kommer att påverka hans arbete i allt för stor utsträckning.

- Det ändrar det inte så mycket på skolans dagliga arbete. Vi har haft ett bra samarbete med direktionen men mötena har varit väldigt få så egentligen har det inte så stor betydelse, säger Wulff.

Men det finns obesvarade frågor och det är ännu oklart vilken roll till exempel Hem och Skola kommer att spela i fortsättningen. Lars Nyberg som suttit som ordförande i Cygnaeus skolas direktion är kritisk till hur informationen av ärendet skötts.

- Direktionerna har inte fått någon information vilket jag finner ganska egendomligt. Kanske någon tjänsteman eller politiker vet hur det är tänkt med speciellt öppet har informationen inte lagts fram, säger Nyberg.

Nyberg är också med i Hem och Skola och säger att han inte har något emot att föräldraföreningen får fler befogenheter men tycker att man i så fall från stadens sida snabbt måste slå fast vilka dessa befogenheter är.

Enligt direktören för den svenskspråkiga undervisningen Liliane Kjellman är det ännu oklart vilken roll Hem och Skola kommer att få i fortsättningen.

- Det finns ännu inga klara direktiv när det gäller Hem och Skola. Men jag tycker att föräldraföreningarna har en viktig roll och jag är mycket glad att vi har aktiva föreningar och tror att man där kan hitta ett mycket fint engagemang, säger Kjellman.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland