Hoppa till huvudinnehåll

Roparnäs sjukhus har upplevt många människoliv

Roparnäs sjukhus byggdes i slutet på 1920-talet. Men mentalvården har förändrats radikalt under de senaste 25 åren och nu planerar man att stänga sjukhuset. Öppen vård är dock inte alltid den bästa lösningen för mentalpatienter.

De första byggnaderna på Roparnäs sjukhusområde uppfördes redan på 1920-talet. Planen var att närmare 650 patienter skulle få plats. Salarna var stora och bäddarna många. Sjukhusområdet har utvidgats och mängden byggnader har ökat ända fram till 1980-talet.

Men mentalvården har förändrats radikalt under de senaste 25 åren. Utvecklingen har gått från sluten vård på sjukhus till öppen vård.

Efter att man varit sjuk är det viktigt att få öppen vård och rehabilitering vid övergången till s.k. normalt liv, påpekar man i Regionalen 1988. Öppen vård fungerar inte alltid så bra, de mest sjuka orkar inte besöka socialarbetarna och slutar ta sina mediciner vid Roparnäs sjukhus 1988. Vissa patienter faller genom alla vårdinstanser. Och ingen instans tar ansvar. I värsta fall har man inte ens en egen bostad.

Också barn kan få psykiska svårigheter. På Roparnäs sjukhus barnpsykiatriska avdelning vårdas mitt under lågkonjunkturen 1993 barn som bor och går i skola där . På sjukhuset är man orolig över att kommuner sparar, ett barn som inte får vård i tid blir mycket dyrare för samhället.

Den barnpsykiatriska avdelningen och hela Roparnäs sjukhus lever ständigt under hot om indragning eftersom psykiatrisk vård är dyr. Psykiatrisk vård för barn är dock ännu viktigare under lågkonjunktur. Om föräldrarna tappar tron på framtiden så får barnen en hopplös känsla.

Man diskuterar en nedläggning av hela Roparnäs sjukhus 2002. Och den psykiatiriska avdelningen skulle flytta till Centralsjukhuset i mitten av Vasa.

Personalen på Roparnäs har blandade känslor. Dels är det bra att ha närhet till somatiskt vård, men också naturen, lugnet, miljön och isoleringen har fördelar, säger Irja Rantanen-Lakka. I synnerhet förr var det viktigt att ha en vacker miljö, när man hade lång vårdtid. Också de psykiatriska patienternas anhöriga är bestörta att den vackra och lugna miljön skall försvinna.

Men Taisto Majapuro, som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, påpekar att den psykiatriska vården i Vasa är dyrast i hela landet och man kunde spara in mycket man kan satsa på personal i stället.

Verksamheten på sjukhusområdet i Roparnäs i Vasa kommer att läggas ner slog man fast 2012. En ny psykiatrisk enhet byggs på Sandvikens område, invid centralsjukhuset. Vad som kommer att ske med Roparnäs sjukhus är ännu öppet. På Roparnäs sjukhusområde finns nu Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, yrkeshögskolan Novia och två daghem.

Text: Ida Fellman

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.