Hoppa till huvudinnehåll

Närvårdare är bekymrade över äldreomsorgen i Vasa

En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.
En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor. Bild: Yle vård,vårdplatser,hälsovård,sjukvård,sjukskötare,Sjukskötare (YH),sjukdom (tillstånd)

Närvårdarna är oroade över äldreomsorgen i Vasa. Det är framförallt personalsituationen som oroar. Enligt Super, närvårdarnas fackförbund, finns det allt för få vårdare per äldre.

Arbetet försvåras också av att äldre i olika skick placeras i samma utrymmen. Speciellt bekymmersam är personalsituationen enligt Super på Berghemmet i Vasa.

I och med sammanslagningen av Vasa och Lillkyro har också diskussioner om lönerna aktualiserats. Det här eftersom närvårdarna i Lillkyro har en aning bättre lön än närvårdarna i Vasa. Lönerna kommer på sikt att harmoniseras.

Ordförande för fackföreningen Super besökte i dag Vasa för att diskutera både löner och personalbehoven inom äldreomsorgen.

Läs också