Hoppa till huvudinnehåll

ÅA får inte utbilda i Sverige

Bild: Yle/Patrik Skön arken

Åbo akademi har fått avslag på sin ansökan om att utbilda engelsklärare i Sverige. Orsaken är avsaknad av anställda lärare och tidigare forskning.

Det var i oktober 2011 som Åbo Akademi tillsammans med friskolan Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor lämnade in en ansökan till svenska regeringen om tillstånd att få utbilda engelsklärare för gymnasiet. Regeringen kastade bollen till Högskoleverket. Under processens gång har Högskoleverket lagts ner och ersatts av Universitetskanslersämbetet. UK-ämbetet föreslår avslag på ansökan men regeringen fattar det slutliga beslutet. Enligt UK-ämbetets handläggare Tomas Egeltoft rör det sig om en speciell ansökan. Vanligtvis är sökanden ett befintligt lärosäte som vill utvidga sin verksamhet med en utbildning.

- Bolaget som ansökt om tillstånd att utbilda drivs för närvarande av en styrelse och det finns ännu inga anställda lärare eller någon befintlig forsknings- och utbildningsmiljö på plats, konstaterar Egeltoft.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland