Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors hälsocentraler har de nöjdaste kunderna

Femkantens hälsostation
I Helsingfors var kunderna nöjda med hälsocentralernas tjänster. Femkantens hälsostation Bild: YLE Berislav Jurisic svenska vårdlag

Helsingfors fick de högsta betygen, enligt en utredning om vad kunderna tycker om tjänsterna i de stora städernas hälsocentraler och rådgivningsbyråer. Även Esbo har gjort framsteg.

På en skala från ett till fem fick de stora städernas hälsocentraler medelvitsordet 4,16. Helsingfors fick 4,24 och var bäst. Rådgivningstjänsternas medeltal var 4,35. Helsingfors fick 4,41.

Vanda fick det lägsta medeltalet på 4,23.

Esbo har blivit bättre

Enkäten som genomförs vartannat år visar att tjänsterna i medeltal ligger på en god nivå. Enligt Anu Nemlander, sakkunnig vid Kommunförbundet, har städerna korrigerat sina brister från förr och blivit bättre. Bland annat är man nu nöjdare med telefonkontakterna till Esbos hälsocentraler än vad man var för två år sedan. De största förbättringarna har för övrigt skett i hälsocentralerna i Esbo.

Nöjda med läkarmottagningen

Läkarmottagningarna ansågs fungera väl särskilt i Helsingfors. Esbo fick också gott vitsord.

Däremot var kunderna mindre nöjda med rådgivningsläkarnas tjänster i Esbo och Vanda än för två år sedan. I Helsingfors ökade tillfredsställelsen. Man uppskattade också mest hälsovårdarnas mottagning där.

Kundtillfredsställelsen mättes i nio stora städer, dvs. Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Åbo och Vanda. Enkäten om rådgivningsbyråerna besvarades av drygt 4 000 kunder och enkäten om hälsocentralerna av knappt 9 000 kunder.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen