Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors struntar i miljöhälsovården

Omkring 130 000 kemikalier används i vår vardagsmiljö, säger dokumentärfilmaren Stefan Jarl.
Bland annat kemikaliesäkerheten ingår i miljöhälsovården. Omkring 130 000 kemikalier används i vår vardagsmiljö, säger dokumentärfilmaren Stefan Jarl. Bild: Pressbild, filmen Underkastelsen smältpunkt

Det finns brister i övervakningen av miljöhälsovården i Helsingfors. Det här enligt regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Orsaken uppges vara resursbrist. Leo Stranius (Gröna), vice ordförande för miljönämnden, säger att förra stadsfullmäktige bär skulden. Miljöhälsovård går bland annat ut på att övervaka hälsoskyddet, tobakslagen, kemikaliesäkerheten och djurskyddet.

Stranius säger att orsaken är att resurserna inom miljöcentralen för tillfället är alldeles för små för att man skall kunna sköta miljöhälsovårdsövervakningen som planerat. Under årens lopp har mer och mer ansvar överlåtits till miljöcentralen, samtidigt som resurserna inte har ökat alls.

"Måste ses över inför nästa budget"

Det har lett till en situation där man bara har kunnat ta itu med det mest akuta, medan en organiserad övervakning inte har varit möjlig.

- Skulden till problemet ligger hos de tidigare beslutsfattare som har gjort upp budgeten, säger Stranius.

Ansvaret ligger nu hos stadsfullmäktige, som måste se över problemet när budgetramen för år 2014 görs upp. Stranius säger att man även bör fundera över möjligheterna att förbättra och effektivera processerna, eller göra omorganiseringar inom miljöcentralen, för att få bättre resultat.

Stranius tror inte att bristen i miljöhälsovårdsövervakningen har någon direkt effekt på Helsingfors invånares hälsa i dagsläget, men på långsikt kan det innebära konsekvenser om man bara ingriper då det blir akut.

Läs också