Hoppa till huvudinnehåll

Esbo ska ingripa i ungdomarnas droganvändning

En bit hash i lågan av en cigarettändare.
Speciellt användning av marijuana har ökat bland Esboungdomarna. En bit hash i lågan av en cigarettändare. Bild: YLE kannabis

Esbo stad förhåller sig allvarligt till uppgifterna om att droganvändning blivit vanligare bland stadens ungdomar.

Enligt en skolhälsoenkät från 2010 hade hela 12 procent av högstadieeleverna och 25 procent av gymnasieeleverna i Esbo prövat droger minst en gång. Också Esbopolisen har lagt märke till att droganvändningen bland unga blivit vanligare. Speciellt användning av marijuana har ökat.

Skolorna försöker förebygga rusmedelsanvändning bland unga genom att omedelbart ingripa då man upptäcker rusmedelsbruk. Vårdnadshavarna kontaktas och barnet erbjuds hjälp och stöd.

De som behöver stöd kan ta kontakt med skolhälsovården eller ungdomspolikliniken Nupoli.

Läs mera:
Ungas drogexperiment oroar
Till och med 8-åringar röker cannabis
Allt fler unga testar cannabis

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen