Hoppa till huvudinnehåll

Finland får djurskyddsombudsman i år

Griskultingar
Griskultingar Bild: Seppo Nykänen griskultingar

Finland får i år en djurskyddsombudsman. Pengarna för att anställa ombudsmannen har reserverats i statens budget och tjänsten lediganslås av Jord- och skogsbruksministeriet.

Djurskyddsorganisationerna har redan länge krävt mera uppmärksamhet och resurser för att förbättra djurens välmående.

På Jord- och skogsbruksministeriet försäkrar man att den nya djurskyddsombudsmannen tillträder inom det här året.

Ombudsmannens uppgift blir att främja välmåendet för alla djur: såväl kel-, produktions- som vilda djur. Ombudsmannen kan ge utlåtanden, göra framställningar och ta initiativ till samarbete. Ännu har man inte bestämt kompetensvillkoren för tjänsten.