Hoppa till huvudinnehåll

Besvär mot miljölov för Hangö flygplats förkastades

Litet flygplan, Täktom flygplats, Hangö, Finlands Fallskärmsklubb
Litet flygplan, Täktom flygplats, Hangö, Finlands Fallskärmsklubb Bild: Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius finlands fallskärmsklubb

Vasa förvaltningsdomstol har till merparten förkastat de besvär Hangö miljöförening och privatpersoner har riktat mot stadens nya miljölov för flygfältet.

Hangö stad har ställt stränga krav på verksamheten vid flygfältet och har bland annat begränsat antalet starter och landningar på flygplatsen för att minska på bullret.

I praktiken har det lett till att fallskärmshopparna har lämnat flygfältet eftersom det blir för få hopp per dygn.

Besvärsställarna var ändå missnöjda med det nya strängare miljölovet och ville att det förkastades.

Till flera delar ville man ha ännu strängare krav.

Förvaltningsdomstolen ändrade några detaljer

Det är Hangö Flygklubb som har ansökt om miljölovet. I domstolens beslut sägs det bland annat nu att klubben måste övervaka och undervisa flygarna i de plan som används för fallskärmshoppning så att de följer reglerna för att bekämpa buller.

För varje flygning i samband med fallskärmshoppning ska uppgifter om flygrutt och höjd dokumenteras på ett sätt som Hangö miljönämnd har godkänt.

Klubben ska lämna en ny ansökan om miljölov där bestämmelserna ses över senast den sista december år 2014.

Till ansökan ska det bifogas en bullerutredning som en utomstående expert har utfört. Den utredningen ska visa både hurudan bullernivån från flygplatsens verksamhet som helhet är och sedan specifikt för flygningarna med fallskärmshoppare. Då mäts ljudet från att planet startas till att motorn stängs av.

Kortare flytt av lastningsplatsen godkändes

Tre privatpersoner hade också besvärat sig mot stadens beslut att tvinga Hangö flygklubb att flytta flygplanens lastningsplats. Staden hade först tvingat flygklubben att flytta platsen 400 meter i rikting från bosättningen, men ändrade sedan sträckan till 180 meter efter att flygklubben motsatte sig flytten.

Tanken var att minska på mängden avgas nära bosättningen.

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären och konstaterar att en flytt på 180 meter är befogad eftersom det betyder att tankning och lastning sker på samma plats på flygfältet och det minskar på buller och avgaser.

Läs också:

Fallskärmshoppen fortsätter i Täktom

Fallskärmshopparna hotar överge Hangö

Fallskärmshopparna återvänder inte till Hangö

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland