Hoppa till huvudinnehåll

Olli Rehn: Valutakrig måste förhindras

EU-kommissionens viceordförande Olli Rehn säger att devalveringskrig i världen måste kvävas i sin linda, apropå att euron förstärks och den japanska yenen försvagas. Rehn uttalade sig för Yle Nyheter i samband med
eurogruppens möte.

- En stark uppgång i eurokursen skulle försvaga åtgärderna för att balansera ekonomin i euroområdet framöver, säger EU-kommissionär Olli Rehn.

Han säger vidare att särskilt södra Europa är utsatt för fluktuationerna i växelkursen, medan frågan inte är lika kritisk för mellersta och norra Europa. Skälet är att de sydeuropeiska ekonomierna i högre grad konkurrerar med länder i Asien med sina priskänsliga produkter.

Frågan om en devalveringsvåg kommer att diskuteras vid de 20 rikaste ländernas G20-finansministermöte som hålls i Moskva i slutet av veckan.
- Målet är att övertyga våra partner - också Japan - att det ligger i allas intresse att upprätthålla en stabil valutakursmekanism och undvika en våg av konkurrerande devalveringar, säger Rehn.

Eurons kurs förstärks

För att undvika en devalveringsvåg förs diskussioner med Japan både direkt mellan länderna och inom de internationella organisationerna.

EU-kommissionens viceordförande Rehn påpekar, likt Europeiska centralbankens chefdirektör Mario Draghi, att en fast växelkurs inte direkt hör till EU:s eller ECB:s uppgifter.

- Men växelkursen inverkar förstås på tillväxten och inflationen. Därmed har den en inverkan på realekonomin, påpekar Olli Rehn.
I och med att förtroendet har återupprättats för euroområdet har placerarna återvänt med pengarna till euroområdet, vilket i sig är en bra sak. Det gör samtidigt att eurons kurs förstärks, vilket slår mot vacklande ekonomier som försöker komma på fötter.

Finlands finansminister Jutta Urpilainen (SDP) ser inte en starkare eurokurs som det största problemet.
- Naturligtvis är det inte bra, men jag tror att det största problemet i Europa är att vi inte har tillräckligt med ekonomisk tillväxt och att sysselsättningsläget är så besvärligt, anser Urpilainen.

Devalveringar måste förhindras

Frankrikes finansminister Pierre Moscovici sade då han anlände till eurogruppsmötet att växelkursen måste avspegla de ekonomiska fundamenten och att kursen inte får inte falla offer för marknadens nycker. Därför borde man på internationell nivå koordinera valutakursen, anser fransmännen.

En konstgjord försvagning av euron är onödig, anser för sin del Österrikes finansminister Maria Fekter. Luxemburgs finansminister Luc Frieden är glad över att euron har blivit starkare.
- En stark euro är det bästa tecknet på att den kommer att överleva, anser Frieden.

Vid sidan av att euron har förstärkts har den japanska yenen försvagats. I praktiken betyder det här till exempel att en italiensk Fiat blir dyrare på den internationella marknaden, medan en japansk Toyota blir billigare och Japan får ett försprång på grund av valutafluktuationerna.

- Det väsentliga är nu att genom internationellt samarbete försöka förhindra en våg av devalveringar i stil med 1930-talet och att man inte hamnar i något så kallat valutakrig, understryker Rehn.

Dan Ekholm, Bryssel