Hoppa till huvudinnehåll

Faces söker ny festivalplats

Viva la difference på Faces!
Faces 2011 i Gumnäs. Viva la difference på Faces! Bild: YLE/Malin Valtonen faces festival

Den sextonde festivalen ordnas den 2 till 4 augusti i Gumnäs i Pojo. 1998 ordnades Faces vid Raseborgs ruiner, sedan kring Stora smedjan i Billnäs och nu i Gumnäs i Pojo, alldels i närheten av centrum. Holger Wickström, ordförande för Etnokult, hoppas att festivalen kan stanna i Västnyland, men inget är säkert.

-Planerna i idéförslaget betyder att ett sådant eveneman inte kan ordnas i Gumnäs när det byggs ut, säger Wickström.
-Det är inget att göra åt den saken, en festival och ett bostadsområde går inte att förena.

Det behövs cirka 10 hektar för en festival och kring det ett tillräckligt stort område för att inte störa omgivningen.

Holger Wickström var en av initiativtagarna till etnofestivalen Faces. Bild: Yle/ Marica Hildén etnofestivalen faces

Holger Wickström säger att arrangörsföreningen Etnokult inte var vart Faces flyttar när det blir aktuellt.

-Vi har alla år tittat på alternativ oberoende av var vi ordnat festivalen. Jag vill inte spekulera i var den kan ordnas, men åtminstone inte på Ramsholmen i Ekenäs på grund av naturen.

Etnokult vill gärna att Faces ordnas i Västnyland. Holger Wickström säger att festivalen helst ska vara i närheten av vatten och nära goda kommunikationer och inte allt för långt från Helsingforsområdet.
Hur känns det om fetsivalen frlyttar bort från Västnyland?
-Vi har bollat med den tanken tidigare, vi flyttar helst inte härifrån.
Festivalen skapades på initiativ av Holger Wickström och Börje Mattsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland