Hoppa till huvudinnehåll

Vargarna har minskat från i fjol

Varg som tittar in i kameran
Varg som tittar in i kameran Bild: Wikimedia Commons canis lupus

I början av februari strövade 120-135 vargar omkring i Finland, skriver Kaleva på basis av uppgifter från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

För ett år sedan var vargantalet 150-160, och i höstas 180-200 individer. Det höga höstantalet beror på att ungarna hade fötts, men jaktsäsongen hade ännu inte inletts.

Forskningsinstitutet hittade i vinter 10 flockar mot 14 flockar för ett år sedan. Dessutom påträffades 19 vargpar, vilket är klart fler än i fjol. Omkring var femte varg rör sig ensam.

Många av de observerade vargarna vid östgränsen rörde sig på både ryska och finska sidan. I Finland har vargbeståndet koncentrerats till landets östra delar, men under de senaste åren har vargarna börjat förekomma också i andra trakter i och med att unga vargar från flockarna nära östgränsen sökt sig västerut.

Vargobservationerna görs huvudsakligen av ett nätverk av frivilliga personer. Vargarna i Finland är gråvargar (Canis lupus lupus).

Författaren Antti Lappalainens lista över vargangrepp: Vargens mörkaste tid i Finland