Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd: Ministeriets rekommendationer om vindkraft ska följas

Vindmöllor på Gotland
Planläggningsnämnden i Raseborg har gett sitt utlåtande till stadsstyrelsen gällande vindkraf Vindmöllor på Gotland Bild: Yle vindmöllemöte

Till exempel buller är något som måste beaktas mycket noggrant då vindkraftverk planeras i Raseborg. Det säger planläggningsnämnden i sitt utlåtande till stadsstyrelsen.

Nya planläggningsnämnden i Raseborg gav sitt utlåtande gällande instruktion för utbyggande av vindkraaft i stdaen till stadsstyrelsen. Nämnden gav sitt utlåtande på sitt första möte på onsdagen (13.2). Nämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) säger att nämnden inte, åtminstone ännu, har diskuterat var i Raseborg det är lämpligt att planera och bygga vindkraftverk.

Däremot har nämnden åsikter om vad som skall beaktas.

- Planeringsområdet bör vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en samordning mellan verksamheten och den övriga markanvändningen, säger Sven Holmberg.

I sitt utlåtande till stadsstyrelsen poängterar nämnden också bland annat att det är viktigt att staden följer Miljöministeriets allmänna rekommendationer gällande planläggning och bygglov för utbyggnad av vindkraft.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland