Hoppa till huvudinnehåll

Bensowhärvan: Endast oregelbundna stöd till Snoan

Det ordnas cirka 25 retreater om året på Snoan. Bild: yle reträttgården snoan,Raseborg

Retreatgården Snoan i Hangö har inte varje år fått stöd av Märta Sohlbergs stiftelse som har gemensamma styrelsemedlemmar med den skandalomsusade Stiftelsen Bensows barnhem. Märta Sohlbergs stiftelse har i uppgift att stöda retreatgården i Lappvik.

Det förekommer inga oegentligheter i skötseln av retreatgården Snoan i Lappvik. Det intygar Stefan Forsén som är ordförande för Retreatstiftelsen som äger Snoan.
Snoan sköts enligt Forsén helt enligt den ägande Retreatstiftelsens stadgar.

Snoan stöds också av Märta Sohlbergs stiftelse som har gemensamma styrelsemedlemmar med den skandalomsusade Stiftelsen Bensows barnhem.

Stefan Forsén misstänker inga oegentligheter beträffande Märta Sohlbergs stiftelse. Samarbetet mellan Snoanstiftelsen och Märta Sohlbergs stiftelse har enligt Forsén fungerat bra.


Orolig för ryktet

Efter allting som har uppdagats beträffande verksamheten i Stiftelsen Bensows barnhem, är Forsén ändå aningen bekymrad beträffande Märta Sohlbergs stiftelse. Det är trots allt flera av styrelsemedlemmarna som sitter i båda stiftelserna.

Forsén säger att han hoppas och ber att Märta Sohlbergs kvarlåtenskap förvaltas i enlighet med hennes vilja.

Retreatstiftelsen har inte fått bidrag av Märta Sohlbergs stiftelse varje år.
- Retreatstiftelsen har fått oregelbundna bidrag av Märta Sohlbergs stiftelse och vissa år har de uppgått till 50 000 euro enligt Forsén.

Pengarna har använts till fastigheterna på Snoan.

Klarar granskningen

Granskning av stiftelsen Bensows barnhem har gett anledning att misstänka att alla stiftelsens fastigheter inte sköts korrekt.

Beträffande Retreatstiftelsens förvaltning av Snoan i Lappvik i Hangö finns däremot inget att anmärka, säger Forsén. Alla byggnader används enligt stiftelsens stadgar.

Det är bara i undantagsfall friden ska störas på retreatgården. Bild: Yle reträttgården snoan

Åsa Westerlund är retreatvärd på Snoan och därmed den som sköter den praktiska verksamheten. Hon säger att det är stor aktivitet kring retreaten på Snoan.
Retreat ordnas ungefär 25 gånger om året och med dagens kapacitet är det ungefär vad Snoan klarar av, säger Westerlund.

Retreatstiftelsens tillgångar i form av aktier och fondandelar omfattar cirka 150 000 euro plus värdet på fastigheten i Lappvik.

Läs mera: Bensow-trion har makten i flera stiftelser
Läs mera: Bensows stiftelse ska förklara sig
Läs mera: Övervakningen av stiftelser haltar
Läs mera: Hoppas barnhemmet öppnar igen