Hoppa till huvudinnehåll

Familjeterapeut: Föräldrar uppmuntras skaffa ADHD-diagnos

Allt fler barn och unga får diagnosen ADHD. En orsak till ökningen är att vi har en bättre diagnostik och känner till problemen.

Men då skolorna lättare får tilläggsresurser om eleven kan uppvisa en läkardiagnostik över ADHD finns det risk för överdiagnostisering, varnar familjeterapeut.

Det finns många som verkligen lider svårt av ADHD. Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och bristande impulskontroll kan ställa till med svårigheter såväl i skolan som i samhället i övrigt. För många föräldrar och barn har en diagnos, medicin och hjälp i skolan varit en lättnad och hjälpt barnet oerhört mycket.

Men lider alla barn som är livliga, lite sena i utvecklingen och som har uppmärksamhetsstörningar verkligen av ADHD? Eller är det samhället som ställer sådana krav på en människas mångsidighet och flexibilitet att ingen kan hänga med?

De här frågorna har sysselsatt Sauli Suominen, som är sociolog och familjeterapeut.
- Inom sociologiskt håll är man väldigt oroad över den tilltagande diagnostiseringen. Men en läkare tycker säkert att det beror på att vi har bättre diagnostik nuförtiden och därför upptäcker ADHD.

Suominen höjer samtidigt ett varningens finger: När skolorna har det allt svårare att få resurser, som t.ex skolgångsbiträden och kurser om beteendestörningar för lärare, kan det hända att lärarna uppmanar föräldrarna att söka ett läkarutlåtande om att barnet har någon form av beteendestörning. I sådana fall är skolan berättigad till tilläggsresurser.

Alla barn specialbarn år 2030?
- Förut fick skolorna hjälpmedel och stöd om man ansåg att eleven hade svårigheter med vissa saker. Men nu behöver man allt oftare en diagnos för att få de här hjälpmedlena. Om specialelevsstatusen ökar på samma sätt som den har gjort i Finland under de senaste åren kommer alla barn år 2030 att vara specialbarn. Det är en skrämmande utveckling, konstaterar familjeterapeuten Sauli Suominen.

Vid Utbildningsverket i Helsingfors medger utbildningsdirektör Niclas Rönnholm att det är lättare att få tilläggsresurser till skolorna om man kan uppvisa en läkardiagnos.
- Det finns en viss realism i det. Ur min synvinkel stöder en bilaga om en läkardiagnos för t.ex ADHD anhållan om resurser, säger Rönnholm.

- Man kan säga att perspektivet på vad som är normalt hela tiden blir mindre och mindre. Allt fler människor faller utanför normalitetsperspektivet, det är helt klart, säger familjeterapeut Sauli Suominen

Läs också