Hoppa till huvudinnehåll

Allvarliga brister i byggbranschen

Nästan vart tredje företag inom byggbranschen anser att kvaliteten på byggnadsarbetet har sjunkit Bild: Lehtikuva/ Roni Rekomaa byggare

Kvaliteten på husbyggen i Finland är dålig och ofta missköts kontrollen av byggandet. Det här framgår i en förfrågning som finska Yle har gjort hos landets största byggföretag.

Nästan vart tredje företag inom byggbranschen anser att kvaliteten på byggnadsarbetet har sjunkit under de senaste åren. Enligt en fjärdedel görs det allvarliga fel på de flesta nybyggena.

Nu kräver många att garantitiden för arbetet förlängs från två år till minst fem år och att övervakningen på byggplatserna förbättras.

Det största problemet anses vara att ingen bär huvudansvaret över helheten på ett bygge. Istället är ansvaret fördelat mellan byggherren, huvudplaneraren och chefen för byggplatsen. Den här oklara ansvarsfördelningen anses också göra att arbetsmoralen på byggena har försvagats.

Kommunförbundet kräver att ansvaret för byggkvaliteten förflyttas från beställaren (ofta kommunen) till byggherren. Kommunförbundet vill också införa längre garantitider och hårdare sanktioner.

Vid de största branschorganisationerna medger man att det finns allvarliga brister i kvaliteten på byggandet i Finland.

Läs också