Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ny missbrukarenhet i Hangö

Ny farlig drog i Helsingfors
Grundtrygghetsnämnden i Hangö sågade motion om missbrukarenhet. Ny farlig drog i Helsingfors Bild: Yle mdpv

Hangö behöver ingen ny missbrukar-, rehabiliterings- och mentalvårdsenhet. Det anser grundtrygghetsnämnden som har behandlat en fullmäktigemotion som krävde detta.

Fullmäktigemotionen har SDP:s Jaana Pulkkinen som första undertecknare.

Undertecknarna önskar att Hangö stad ensam eller tillsammans med företagen inom branschen i Hangö grundar en missbrukar-, rehabiliterings- och mentalvårdsenhet.

Nämnden sågade förslaget i sitt utlåtande till stadsstyrelsen.

Nämnden påpekar att staden redan har både missbrukar- och mentalvårdsenheter på hälsovårdscentralen och att man försöker arbeta för att enheterna skulle samarbeta mer.

Grundtrygghetsnämnden uppger också att en arbetsgrupp på hälsovårdscentralen utreder om det skulle vara möjligt och ekonomiskt förnuftigt att grunda en gemensam boendeenhet med stöd.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland