Hoppa till huvudinnehåll

Konstrådet har inlett sin verksamhet

Tiina Rosenberg
Tiina Rosenberg Bild: Eva Dalin tiina rosenberg

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har tillsatt konstrådets ordförande och medlemmar för verksamhetsperioden1.1.2013-31.8.2016. Ordförande för det nya konstrådet är rektor Tiina Rosenberg (Helsingfors), och vice ordförande är musikern Jaakko Kuusisto (Lahtis).

Normalt utser undervisnings- och kulturministeriet konstrådet för en period på tre år, men nu fortsätter konstrådet verksamhetsperiod undantagsvis ända fram till slutet av augusti 2016.

Övriga medlemmar i konstrådet är teater- och filmregissören Pauliina Feodoroff (Ivalo), konstakademiker Eija-Liisa Ahtila (Helsingfors), musikern Jaakko Kuusisto (Lahtis), konstnären Heikki Marila (Turku), universitetslektorn Alfonso Padilla (Helsingfors), biträdande stadsdirektör Piia Rantala-Korhonen (Uleåborg), kostnadschefen Saara Tiuraniemi (Tavastehus) och författaren Antti Tuuri (Helsingfors).

Konstrådet besluter om de statliga konstkommissionernas ansvarsområden, namn och antal, samt utser medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna för två år i taget.

Rådet kommer med förslag till fördelning av anslagen för konst till Centret för främjande av konst samt gör en framställning om titeln akademiker. Därutöver är rådet undervisnings- och kulturministeriets expertorgan i anslutning till konstpolitiska riktlinjer.

Inom mars månad kommer konstrådet att tillsätta de statliga konstkommissionerna och medlemmarna i de olika kommissionerna torde klarna per 1.4.2013.

- Medlemmarna i konstrådet är personer som är insatta i konst och kultur. Medlemmarna bildar en grupp där såväl konstnärlig som övrig sakkunskap är mångsidigt representerad, säger kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki.

Vid valet av medlemmar har man också tagit i beaktande minoritetskulturer och kulturell mångfald.

- Konstrådet har en central roll för den finländska konstens utveckling. Det behövs mod för att stöda nytt, att stärka internationaliteten samt för att sörja för konstens frihet och verksamhetsförutsättningar.

Kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki har tillsatt filosofie magister, verksamhetsledare Minna Sirnö till chef för Centret för konstfrämjande. Sirnö inleder sitt arbete i början av mars. Uppgiften är tidsbunden och tar slut 28.2.2018.

Sirnö har gedigen erfarenhet av samhälleligt beslutsfattande och kulturpolitik kombinerat med kännedom om konstförvaltning och konstfältet. Hon känner särskilt väl till konstpolitik, lagstiftning och frågor om konstnärers utkomst och har utmärkta kontaktnätverk på olika områden i samhället.

Filosofie magister Sirnö har arbetat med olika uppgifter inom Tammerfors museibransch, som informatör för Tampereen työväen teatteri åren 2000-2003, som riksdagsledamot 2003-2011 och som verksamhetsledare för ja Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat – Finlands dramatiker och manusförfattare ry sedan 2011.

Läs också