Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp vill ha fler videokonferenser i domstolar

Klubba i domstol.
Klubba i domstol. beslut

Videoteknik borde användas flitigare i domstolarna, anser en arbetsgrupp vid justitieministeriet.

Enligt arbetsgruppen kunde videokonferenser användas betydligt oftare än i dag. Det här skulle effektivera och försnabba domstolarnas arbete, minska parternas behov att resa och ge ökad rättssäkerhet.

Som exempel kunde den åtalade höras via videokonferenser.

För att utvidga användningen av videokonferenser föreslår arbetsgruppen flera lagändringar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes